Phù hiệu xe tải dưới 3,5 tấn

 Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.”

 Lộ trình áp dụng về việc bắt buộc phải có phù hiệu được áp dụng theo quy định của Nghị định 86/2014/NĐ – CP cho xe tải có tải trọng từ dưới 3,5 tấn - 1 tấn như sau :

🚛🚛🚛🚛
Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.”

Như vậy, thời điểm bắt buộc phải có phù hiệu đối với xe tải 1 tấn là ngày 01/07/2018. Nếu sau ngày này mà không có phù hiệu sẽ bị xử phạt theo quy định Nghị định 171/2013/NĐ – CP ngày 13 tháng 11 năm 2013; Nghị định 107/2014/NĐ – CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 171/2013/NĐ – CP ngày 13 tháng 11 năm 2013

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1- Điều khiển xe quá thời gian quy định phù hiệu

2- Điều khiển xe không có phù hiệu theo lộ trình quy định của phù hiệu hoặc có nhưng đã hết hạn đối với loại xe quy định phải có phù hiệu.

Mức phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng.

Phù hiệu xe 3 tấn 

Phù hiệu xe tải 1 tấn 

Phù hiệu xe tải 5 tấn 

Hotline 84907787388