Giới thiệu

Hợp tác xã vận tải ô tô số 7 được thành lập ngày xx-xx-xx theo giấy phép số 350/UB-GP của Ủy ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu về Hợp tác xã vận tải ô tô số 7 TPHCM

Feb

11

Giới thiệu về Hợp tác xã vận tải ô tô số 7 TPHCM

Hợp tác xã vận tải ô tô số 7 được thành lập từ năm 2005 theo giấy phép số 350/UB-GP của Ủy ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh; Hoạt động theo giấy phép kinh doanh cấp thay đổi lần 09 số x (ngày 08/01/2016) của Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú.

Xem thêm
Cơ cấu tổ chức

Feb

11

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Xem thêm
Hotline 84907787388