Giới thiệu về Hợp tác xã vận tải ô tô số 7 TPHCM

Hợp tác xã vận tải ô tô số 7 được thành lập từ năm 2005 theo giấy phép số 350/UB-GP của Ủy ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh; Hoạt động theo giấy phép kinh doanh cấp thay đổi lần 09 số x (ngày 08/01/2016) của Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú.

Hợp tác xã vận tải ô tô số 7 được thành lập từ năm 2005 theo giấy phép số 350/UB-GP của Ủy ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh; Hoạt động theo giấy phép kinh doanh cấp thay đổi lần 09 số x (ngày 08/01/2016) của Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú. Ngày đầu thành lập có 35 thành viên và 35 phương tiện vận tải. Đến nay sau 24 năm hoạt động, số phương tiện của HTX là: 1.079 xe, trong đó 134 xe thuộc sở hữu của thành viên và 945 xe thuộc sở hữu của HTX. Tổng số vốn điều lệ lên đến  đồng

Là HTX đầu tiên thực hiện chuyển đổi theo luật HTX và là một trong số ít HTX giao thông vận tải đầu tiên thực hiện luật thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hợp tác xã vận tải ô tô số 7 thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế cho nhà nước. Luôn cập nhật và phổ biến kịp thời các thông tin của ngành. Hướng dẫn thành viên chấp hành đúng và đầy đủ các quy định pháp luật được nhà nước ban hành. Trong giao dịch kinh tế với các đối tác khách hàng, Hợp tác xã vận tải ô tô số 7 luôn thể hiện tinh thần phục vụ khách hàng là chính. Hợp tác trong tinh thần tôn trọng, hỗ trợ để HTX và thành viên cùng phát triển.

Trong quá trình phát triển, HTX đã phát huy được hiệu quả về uy tín phục vụ trong kinh doanh vận chuyển. Thể hiện qua nhiều hợp đồng vận chuyển dài hạn. Với chủ trương đúng đắn, tổ chức thực hiện nghiêm túc cùng với chính sách giá cả cạnh tranh và hợp lý, Hợp tác xã vận tải ô tô số 7 sẽ tiếp tục phấn đấu để vững mạnh, đáp lại niềm tin của tập thể thành viên HTX và khách hàng. Không ngừng phát triển và theo hướng mở rộng thị trường. Hợp tác xã vận tải số 7 mong nhận được sự liên kết, liên doanh, hợp tác kinh doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng thực hiện các dự án có quy mô lớn.

Được sự chỉ đạo sáng suốt của Ban lãnh đạo, hàng năm Hợp tác xã vận tải ô tô số 7 liên tục gia tăng số lượng xe cũng như chất lượng trong cung cách phục vụ khách hàng, luôn là HTX đi đầu trong kinh doanh. Hợp tác xã vận tải ô tô số 7 đã được tặng nhiều bằng khen và cờ thi đua của cơ quan cấp trên.

Ngoài ra HTX còn nhận được nhiều bằng khen của sở GTCC, Liên minh các HTX TPHCM.

Hotline 84907787388